English

当前位置:

运输报关

保昌国际货运有限公司


国内展品运输

联络人:傅芬兰小姐 / 吴颖欣小姐

电    话:+86 20 3768 1420 / 3768 1423

    真:+86 20 3165 1491

    邮:fiona.fu@tollgroup.com / candy.wu@tollgroup.com

国外展品运输

联络人:叶静雯小姐 / 陈柏涛先生

电    话:+852 3420 5415 / 3420 5419

    真:+852 2796 5606   

    邮:verby.yip@tollgroup.com / chris.chan@tollgroup.com

上海国际展览运输有限公司

国外展品运输

联  络  人:朱淑韵小姐

电       话:+86 20 8370 1213

移动电话:+86 176 2091 9786

传       真:+86 20 8352 4315

电       邮:zhushuyun@xptrs.com.cn

国内展品运输

联  络  人:阮伟坚先生

电       话:+86 20 8352 4315

移动电话:+86 139 2954 6345

       真:+86 20 8352 4315

       邮:ruanweijian@xptrs.com.cn